27.11.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

Нетните приходи от продажби през тримесечието са в размер 53661 хил. лева, което представлява ръст от 18,35% на годишна база.

Консолидираните продажби за деветте месеца на 2017 година са с 12,50% по-високи от същия период на 2016 година.

Според предварително обявените данни преди няколко дни, очакваме консолидираните продажби към края на месец ноември да надхвърлят 200 млн. лева. Този резултат е по-висок от годишните продажби в цялата 20-годишна история на групата.

С прогнозираните през 4Q 2017 51,4 млн. лева, консолидираните годишни продажби за 2017 година ще надхвърлят 212 млн. лева.

Документи:

Доклад за дейността през тримесечието
Финансово уведомление по МСС
Обяснителни бележки към финансовото уведомление
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз