15.12.2017

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2018 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 214 млн. лева, което би довело до 14% ръст в сравнение с 2016 година.

Очакваме около 20% ръст на финансовия резултат в бизнес групата. Същевременно предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 5500 хил. лева, което ни дава сигурност, че за 21-ва поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Предвиждаме консолидираните приходи от продажби през 2018 година да надминат върховите продажби от тази година, като достигнат 226.5 млн. лева, което означава ръст от 5.8% спрямо очакванията за 2017 година. Същевременно предвиждаме изпреварващ ръст на разходите за труд, което ще доведе до спад на финансовия резултат за 2018 година с около 8% на годишна база.

През 2018 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме инвестициите да достигнат 28 млн. лева, което е ръст от 44%.

Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 9.6%, а ръстът на средната месечна работна заплата в предприятията от групата е 15.2%, докато производителността на труда се е увеличила с 4.1%. През 2018 година предвиждаме увеличение на заетите лица с 1.0%, а на средната месечна работна заплата с 5.8%.

 Повече...

Консолидирани продажби (млн. лв.)