20.12.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.12.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби в края на месец ноември 2017 година достигнаха 202 млн. лева, като бележат повишение с 15.45% в сравнение със същия период на 2016 година.

Предвиждаме продажбите за 2018 година да достигнат 216 млн. лева при годишен ръст от 15.2%.