22.08.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.08.2017 г. Писмо.

08.08.2017

Стара планина холд АД представи Търгово предложение в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на „Фазан“ АД.

28.07.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2017 година.

19.07.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.07.2017 г. Писмо.

11.07.2017

Съобщение за коригирано търгово предлагане

22.06.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.06.2017 г. Писмо.

30.05.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

26.05.2017

Съобщение за търгово предлагане

23.05.2017

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

23.05.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.05.2017 г. Писмо.