27.01.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година.

23.01.2017

Текущи финансови резултати за декември 2016 и прогнози за януари 2017.