23.01.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2017 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за 2017 година достигнаха 216.6 млн. лева, като бележат повишение с 15.55% в сравнение с 2016 година.

Предвиждаме продажбите за първия месец на 2018 година да достигнат 19.7 млн. лева, с 16.85% ръст на годишна база.