22.02.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2018 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първия месец на 2018 година бележат повишение с 21.49% в сравнение с продажбите през януари 2017 година.

Предвиждаме продажбите за първите два месеца на 2018 година да бъдат с 18.88% по-високи спрямо същия период на 2017 година.