15.03.2018

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2017 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 4 750 414 лв. (0,228 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 11 517 744 лв. (0,295 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 4 002 625 лв. (0,22 лв. на акция).

Елхим-Искра АД, 301 301 лв. (0,012 лв. на акция).

Българска роза АД, 401 324 лв. (0,075 лв. на акция).

Писмо.