22.03.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите два месеца на 2018 година бележат повишение с 18.30% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2018 година да бъдат с 19.65% по-високи спрямо същия период на 2016 година.