23.04.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2018 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2018 година бележат повишение с 20.77% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2018 година да бъдат с 19.90% по-високи спрямо същия период на 2017 година.