26.04.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2018 година.