23.05.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите четири месеца на 2018 година бележат повишение с 20.10% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме продажбите за първите пет месеца на 2018 година да бъдат с 19.20% по-високи спрямо същия период на 2017 година.