30.05.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

Нетните приходи от продажби през тримесечието са в размер на 62859 хил. лева, което представлява ръст от 19,73% в сравнение с началото на 2017 година.

 

Консолидираните приходи от продажби за второто тримесечие продажбите ще отбележат ръст от около 14% на годишна база, като първото полугодие на 2018 година ще бъде с около 16,8% по-силно от първото полугодие на 2017 година. 

 

Документи:

Доклад за дейността през тримесечието
Финансово уведомление по МСС
Обяснителни бележки към финансовото уведомление
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз