25.06.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2018 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите пет месеца на 2018 година бележат повишение с 19.27% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2018 година да бъдат със 17.24% по-високи спрямо същия период на 2017 година.