23.07.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2018 година бележат повишение със 17.54% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме към края на юли продажбите да достигнат близо 146 млн. лева, с 15,21% по-високи спрямо същия период на 2017 година.

Добрите резултати ни дават повод да актуализираме годишните прогнози, които ще бъдат публикувани на 25 юли с представянето на междинния отчет за първото полугодие.