22.08.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2018 година бележат повишение с 15.70% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме към края на август продажбите да достигнат близо 173 млн. лева, с 15,27% по-високи спрямо същия период на 2017 година.