25.09.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2018 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2018 година бележат повишение с 15.44% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме към края на септември продажбите да достигнат над 182 млн. лева, с 13,82% по-високи спрямо същия период на 2017 година.