23.10.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2018 година бележат повишение с 13.81% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме към края на октомври продажбите да достигнат над 203,6 млн. лева, с 12,47% по-високи спрямо същия период на 2017 година.

Предвиждаме консолидираните продажби в групата на Стара планина холд АД за 2018 година да достигнат близо 240 млн. лева, с 12% повече от продажбите за 2017 година.