23.11.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2018 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2018 година бележат повишение с 12.92% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

Предвиждаме към края на ноември продажбите да достигнат над 225,2 млн. лева, с 11,54% по-високи спрямо същия период на 2017 година.