28.11.2018 

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

Консолидираните приходи от продажби за третото тримесечие са 56.6 млн. лева, което е ръст от 7.93% на годишна база, а деветмесечието отбеляза ръст от 14.07%.

Предвиждаме консолидираните нетни приходи от продажби за 2018 година да надминат 240 млн. лева, с което ще отбележим ръст от 10.53% спрямо продажбите през пиковата 2017 година.

 

Документи:

Публично уведомление за финансовото състояние
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз