14.12.2018

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2019 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат над 241 млн. лева, което би довело до близо 11% ръст в сравнение с 2017 година.

Предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 5800 хил. лева, което ни дава сигурност, че за 22-ра поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Предвиждаме консолидираните приходи от продажби през 2019 година да достигнат върховите продажби от тази година. През 2018 година очакваме спад на финансовия резултат с около 1.5%, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд.

През 2019 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме инвестициите да достигнат 27 млн. лева, което е ръст от 33%.

Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 2.6%, а ръстът на разходите за труд в предприятията от групата е 15.8%, докато производителността на труда се е увеличила с 9.3%. През 2018 година предвиждаме увеличение на заетите лица с 0.6%, а на средната месечна работна заплата с 5.2%.

 Повече...

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ (млн. лв.)

 
[No canvas support]>