19.12.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2018 г. Писмо.

Консолидираните продажби в края на месец ноември 2018 година бележат повишение с 11.55% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година.

На 14 декември Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което бе обявено, че годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат близо 11% ръст в сравнение с 2017 година.