19.12.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2019 г. Писмо.

13.12.2019

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2020 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 222 млн. лева, което би довело до спад от 8,6% в сравнение с 2018 година.

26.11.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа.

22.11.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2019 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2019 г. Писмо.

07.11.2019

Днес успешно приключи процедурата за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Стара планина холд АД.

31.10.2019

Съветът на директорите продължава срока на обявената процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Стара планина холд” АД до 30.11.2019 г.

28.10.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2019 година.

22.10.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2019 г. Писмо.

20.09.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2019 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2019 г. Писмо.

11.09.2019

От Българската фондова борса съобщават, че след преразглеждане на базата на SOFIX, акцията на Стара планина холд АД излиза от индекса за следващия 6-месечен период.