24.01.2019

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за 2018 година достигнаха близо 240 млн. лева, като бележат повишение с 10.5% в сравнение с 2017 година.

Предвиждаме продажбите за първия месец на 2019 година да достигнат 20.9 млн. лева, с 2.1% ръст на годишна база.