30.01.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2018 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз