22.02.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2019 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първия месец на 2019 година бележат повишение с 6.76% в сравнение с продажбите през януари 2018 година.

Предвиждаме продажбите за първите два месеца на 2019 година да бъдат с 2.64% по-високи спрямо същия период на 2018 година.