27.02.2019 

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

Консолидираните приходи от продажби за четвъртото тримесечие са 58.9 млн. лева, което е ръст от 3.63% на годишна база, а второто полугодие отбеляза ръст от 5.72%.

Консолидираните нетни приходи от продажби за 2018 година достигнаха 242.9 млн. лева, с което отбелязват ръст от 11.35% спрямо продажбите през 2017 година.

 

Документи:

Публично уведомление за финансовото състояние
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в медията

Естри нюз