11.03.2019

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2018 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 5 042 746.60 лв. (0.242 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 11 829 960.00 лв. (0.30 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 4 730 375.52 лв. (0.26 лв. на акция).

Елхим-Искра АД, 403 528.00 лв. (0.016 лв. на акция).

Българска роза АД, 428 078.40 лв. (0.08 лв. на акция).

Писмо.