22.03.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2019 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите два месеца на 2019 година бележат повишение с 2.25% в сравнение с продажбите в началото на 2018 година.

Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2019 година да бъдат с 1.66% по-ниски спрямо същия период на 2018 година.