22.04.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2019 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2019 година бележат спад с 0,47% в сравнение с продажбите в началото на 2018 година.

Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2019 година да бъдат с 0.05% по-високи спрямо същия период на 2018 година.