22.05.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите четири месеца на 2019 година бележат спад с 0.65% в сравнение с продажбите в началото на 2018 година.

Предвиждаме продажбите за първите пет месеца на 2019 година да бъдат с 1.13% по-ниски спрямо същия период на 2018 година.