22.07.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2019 година бележат спад с 3.17% в сравнение с продажбите през първата половина на 2018 година.

Предвиждаме продажбите за седемте месеца 2019 година да бъдат с 5.01% по-ниски спрямо същия период на 2018 година.