26.08.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2019 година бележат понижение с 4.62% в сравнение с продажбите от началото на 2018 година.

Предвиждаме към края на август продажбите да достигнат 153.8 млн. лева, с 6.21% по-ниски спрямо същия период на 2018 година.