11.09.2019

От Българската фондова борса съобщават, че след преразглеждане на базата на SOFIX, акцията на Стара планина холд АД излиза от индекса за следващия 6-месечен период.

Акцията на Стара планина холд АД влезе в SOFIX точно преди 10 години. Базата на SOFIX се изчислява по формула, която включва няколко коефициента: фрий-флоут, пазарна капитализация, медиана на седмичния оборот, брой сделки и средно-аритметична стойност на спреда.

От началото на годината цената на акцията има спад от 20%. При тази тенденция и с цел подкрепа на акцията, Съветът на директорите обяви процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Стара планина холд АД.

.