20.09.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2019 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2019 година бележат понижение с 5.19% в сравнение с продажбите от началото на 2018 година.

Предвиждаме към края на септември продажбите да достигнат 173.0 млн. лева, с 5.16% по-ниски спрямо същия период на 2018 година.