22.10.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2019 година бележат понижение с 4.9% в сравнение с продажбите от началото на 2018 година.

Предвиждаме към края на октомври продажбите да достигнат 191.6 млн. лева, с 6.3% по-ниски спрямо същия период на 2018 година.