07.11.2019

Днес успешно приключи процедурата за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Стара планина холд АД.

На 07.11.2019 година Стара планина холд АД изкупи 105 000 (сто и пет хиляди) броя собствени акции, представляващи 0.5% от капитала на дружеството.

Обявената процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Стара планина холд АД се прекратява като успешно приключила.