22.11.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2019 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2019 година бележат понижение с 6.1% в сравнение с продажбите от началото на 2018 година.

Предвиждаме към края на ноември продажбите да достигнат 208.9 млн. лева, със 7.3% по-ниски спрямо същия период на 2018 година.