13.12.2019

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2020 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 222 млн. лева, което би довело до спад от 8,6% в сравнение с 2018 година.

Това би довело до спад от 8,6% в сравнение с 2018 година. При очакваното слабо четвърто тримесечие, предвиждаме финансовият резултат на групата за 2019 година да отбележи спад с 19%. Възможно е това да се отрази на бъдещите постъпления от дивиденти в дружеството майка.

Предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 6,4 млн. лева, което ни дава сигурност, че за 23-ра поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Предвиждаме спадът в консолидираните приходи от продажби да продължи и през първото полугодие на 2020 година, като очакваме той да достигне над 10% в сравнение с първото полугодие на 2019. Същевременно изразяваме оптимизъм по отношение на продажбите през второто полугодие, когато очакваме ръст от 5,5% на годишна база. При тези показатели предвиждаме през 2020 година приходите от продажби в групата да достигнат 215 млн. лева. Въпреки очертаващият се годишен 3-процентен спад в продажбите, очакваме по-голям спад във финансовия резултат от порядъка на 7-8 процента.

Историята на групата на Стара планина холд АД показва, че ние имаме опит в преодоляването на криза и намаляване на рисковете, произтичащи от нея. Затова първостепенна задача и през 2020 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество, къси срокове на доставка и разширяване на гамата от продавани продукти, съобразно специфичните изисквания на клиентите.

 Повече...

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ (млн. лв.)

 
[No canvas support]>