19.12.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2019 г. Писмо.

Консолидираните продажби за единадесетте месеца на 2019 година бележат понижение със 7.2% в сравнение с продажбите от началото на 2018 година.

На 13 декември Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което бе обявено, че годишните продажби на предприятията от групата ще отбележат спад от 8,6% в сравнение с 2018 година.