04.09.2019

Съветът на директорите взе решение да обяви начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Стара планина холд АД.

29.08.2019

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2019 година.

26.08.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2019 г. Писмо.

29.07.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2019 година.

22.07.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2019 г. Писмо.

10.07.2019

Стара планина холд АД стартира на своя интернет сайт ново приложение за онлайн подаване на заявление за изплащане на неполучени дивиденти за минали години. Писмо.

27.06.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2019 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2019 г. Писмо.

29.05.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа.

22.05.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2019 г. Писмо.

16.05.2019

Рекорден дивидент в историята на холдинга.