25.04.2019

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 година, заверен от одитор.

22.04.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2019 година.

22.04.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2019 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2019 г. Писмо.

22.03.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2019 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2019 г. Писмо.

15.03.2019

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 16 май 2019 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

15.03.2019

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2018 година, заверен от одитор.

11.03.2019

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2018 година под формата на дивидент.

27.02.2019 

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

22.02.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2019 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2019 г. Писмо.

30.01.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2018 година.