21.12.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2020 г. Писмо.

18.12.2020

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2021 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 198 млн. лева, което би довело до спад от 11,8% в сравнение с 2019 година.

25.11.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

24.11.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 ноеври 2020 г. Писмо.

28.10.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2020 година.

22.10.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2020 г. Писмо.

23.09.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2020 г. Писмо.

28.08.2020

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2020 година.

24.08.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2020 г. Писмо.

28.07.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2020 година.