22.01.2020

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за 2019 година достигнаха 221.4 млн. лева, като бележат понижение от 7.47% в сравнение с продажбите през 2018 година.

Предвиждаме продажбите за първия месец на 2020 година да достигнат 18.8 млн. лева, със 7.95% спад на годишна база.