24.02.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2020 г. и прогнози за продажбите към 29.02.2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първия месец на 2020 година бележат понижение с 11.4% в сравнение с продажбите през януари 2019 година.

Предвиждаме продажбите за първите два месеца на 2020 година да бъдат със 7.75% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.