10.03.2020

От Българската фондова борса съобщават, че след преразглеждане на базата на SOFIX, акцията на Стара планина холд АД е включена в индекса, считано от 23 март.

Акцията на Стара планина холд АД влезе в SOFIX през 2009 година, а при ребалансирането през септември 2019 година бе извадена от индекса. Базата на SOFIX се изчислява по формула, която включва няколко коефициента: фрий-флоут, пазарна капитализация, медиана на седмичния оборот, брой сделки и средно-аритметична стойност на спреда.

През последните 6 месеца цената на акцията се движеше в диапазона от 4,80 до 5,50 лева. С цел подкрепа на акцията, Съветът на директорите обяви процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Стара планина холд АД. Напомняме, че през ноември миналата година Стара планина холд АД изкупи сто и пет хиляди броя собствени акции, представляващи 0.5% от капитала на дружеството.