16.03.2020

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2019 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 5 090 041.52 лв. (0.2456 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 10 252 632.00 лв. (0.26 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 3 820 687.92 лв. (0.21 лв. на акция).

Елхим-Искра АД, 351 517.74 лв. (0.014 лв. на акция).

До провеждането на общите събрания на акционерите е възможно да бъде направена преоценка на предложенията в зависимост от финансовото състояние и перспективите на дружествата, които са свързани с променящата се обстановка на нашите пазари, повлияна от ефекта от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19.

Писмо.