23.03.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари 2020 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите два месеца на 2020 година бележат понижение със 7.7% в сравнение с продажбите в началото 2019 година.

Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2020 година да бъдат с 10.3% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.