22.04.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2020 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2020 година бележат понижение с 9.5% в сравнение с продажбите в началото 2019 година, но са с 2,5% над бизнес плана.

Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2020 година да бъдат с 11,8% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.

Повече информация за очакванията, свързани с влиянието на Ковид-19 и ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с това, ще бъдат публикувани до края на месец април в Публичното уведомление за финансовото състояние на дружеството за първото тримесечие на 2020 година.