22.05.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите четири месеца на 2020 година бележат понижение с 11.0% в сравнение с продажбите от началото на 2019 година.

Предвиждаме спадът в продажбите да продължи и за първите пет месеца на 2020 година те да бъдат с 15.9% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.

Повече информация за очакванията, свързани с влиянието на Ковид-19 и ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с това, ще бъдат публикувани следващата седмица в консолидираното Публично уведомление за финансовото състояние на дружеството за първото тримесечие на 2020 година.